Przepisy zawodów karate WKF:

Przepisy zawodów kata i kumite – obowiązujące od stycznia 2017 roku
(wersja 1.0 – finalna)

Deklaracja sędziowska – wniosek
(oficjalna deklaracja ze strony PZK)