Dokumenty wymagane przy przystąpieniu do Wielkopolskiego Związku Karate WKF:

  1. Dokument rejestracji klubu.*
  2. Wypełniona ankieta z danymi klubu (do pobrania poniżej).
  3. Wypełniona deklaracja członkowska (do pobrania poniżej).
  4. Aktualna licencja klubu wydana przez Polski Związek Karate /dotyczy członków zwyczajnych/.*

* Kserokopia potwierdzona pieczęcią klubową.