Drodzy Koleżanki i Koledzy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że staraniem Wielkopolskiego Związku Karate WKF udało się nam doprowadzić do zorganizowania:
Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Karate WKF.
Zawody odbędą się 14 maja /sobota/ 2016 roku w miejscowości Mosina.
Bliższe informacje i szczegółowy regulamin zawodów zostaną nadesłane w najbliższym czasie.

Zawody te zostaną rozegrane w ramach sportu szkolnego przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA”
Pod patronatem Wielkopolskiego Związku Karate WKF oraz Wielkopolskiego Związku Karate.

Wprowadzenie tych zawodów do kalendarza SZS WIELKOPOLSKA stawia dyscyplinę sportu jakim jest karate na równi z innymi sportami, takimi jak koszykówka, bieganie czy pływanie co jest niezwykle  istotne pod względem tego jak będzie karate odbierane w najbliższej przyszłości przez nauczycieli oraz inne osoby na co dzień związane z wychowaniem i sportem dzieci i młodzieży.

Uczniowie biorący udział w tych zawodach mogą otrzymać wpis na świadectwie, że brali w nich udział, czy też zajęli miejsce medalowe, mogą także się starać o wyższą ocenę z wychowania fizycznego, a uczniowie klas trzecich gimnazjum o dodatkowe punkty na świadectwie ukończenia szkoły.

Dlatego w interesie całego środowiska karate działającego na terenie województwa wielkopolskiego istotne jest by nasi zawodnicy wzięli udział w tych właśnie zawodach, bez względu na to jaki styl karate reprezentują, gdyż w ten sposób promują nasz sport w zupełnie innym wymiarze.

Jesteśmy przekonani, że ilość i różnorodność zaproponowanych przez nas konkurencji umożliwi start wszystkim zawodnikom bez względu na to jaki styl karate reprezentują/kata( podział na płeć, wiek i stopień kyu), kumite( podział na płeć, wiek i wagę), kihon (podział na płeć i wiek) i tor sprawnościowy ( podział na płeć i wiek)/ w razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt  telefoniczny /Tel. 503 160 127 Tomasz Wosicki, 500 262 414 Marek Pawlaczyk/

Związku z tym, że zawody odbywają się systemie szkolnym procedura rejestracji na zawody jest trochę zmieniona i niestety utrudniona.

Po otrzymaniu regulaminu zawodów i kart zgłoszeniowych przesłanych na adres mailowy klubu,
muszą państwo przekazać swoim zawodnikom informację o nich, a także dać im kartę zgłoszeniową SZS WIELKOPOLSKA, którą muszą oni zanieść do swojej macierzystej szkoły, od której muszą otrzymać zgodę na udział w tych zawodach.

Ze względów technicznych przed oddaniem karty zgłoszeniowej SZS WIELKOPOLSKA zawodnikom proponujemy wypisać nazwiska zawodników biorących udział na karcie. Jeżeli przewidujecie państwo swoją obecność na tych zawodach proponujemy wpisać siebie jako opiekuna na dole zgłoszenia.

Oprócz tego zawodnicy muszą donieść do państwa zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na przesłanym przez nas wzorze.

Czynności te są konieczne do tego, aby zawodnik mógł wziąć udział w zawodach i równocześnie został objęty ubezpieczeniem.

Sprawdzanie tych dokumentów oraz legitymacji szkolnych, a także przyjmowanie opłat odbędzie się bezpośrednio przed zawodami. W celu usprawnienia tych działań prosimy, aby dokonywała tego tylko jedna wyznaczona osoba z Państwa klubu.

Niezależnie od tych czynności musicie Państwo przesłać w odpowiednim terminie na adres mailowy organizatora tradycyjne listy zgłoszeniowe zawodników, aby możliwe było przygotowanie list startowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Karate WKF.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd Wielkopolskiego Związku Karate WKF