W załącznikach zamieszczamy informacje niezbędne o zgrupowaniu przygotowującym do MMM.